Ledarutbildning, Teamcoaching och Mediation

Projektcoaching hjälper individer, företag eller organisationer att uppnå mål som individ eller team. Vi arbetar med principen "att känna är att förstå" och därigenom stödjer vi enskilda medarbetare, ledare och team att finna de egna resurserna som hjälper oss att uppnå de gemensamt uppsatta målen. Tillsammans med oss lär du dej att förbättra ditt sätt att bemöta dina kollegor och dina medarbetare, du förbättrar din relationskompetens.


En viktig del vår verksamhet är mediation, medling mellan parter. Vi behandlar hur man/du umgås med konflikter och vi finner gemensamt de resurser som du/teamet har och understödjer dej att använde dem i konflikter.Om konflikten brutit ut erbjuder vi oss som mediator för att lösa konflikten.


För att lättare förstå vårt arbetsätt håller vi gärna ett 1-2 timmar fördrag om ämnen som vi berör och metoder som vi använder. Förderagen kan vara konflikthantering, personlighetstyper i en grupp, teamcoaching med mediation eller ett budskaps anatomi.


Målet med ledarutbildning och coaching:

• att de rätta och goda besluten fattas och att dessa fattas snabbare

• att animera/motivera medarbetarna att aktivt delta i arbetet, dvs att styra istället för att styras

• att människorna skall utföra sina uppgifter utan rädsla

• att arbetet/projektet skall löpa effektivt och utan störningar

• att resultatet av en uppgift/ett projekt kan används så optimalt som möjligt


content
Mail: mats@projektcoaching.org