Föredrag och Workshops om Kreativitet

Vad är kreativitet? Behöver vi kreativitet? Kan man lära sig att vara kreativ?


Kreativitet kan delas upp i två block:


Det första kan man kalla konstnärlig eller estetisk kreativitet. Det är typ av kreativitet som man tillskriver konstnärer, författare eller kompositörer.


Den andra gruppen kallar vi problemlösande kreativiet. Här är kreativiteten en metod, ett medel att lösa ett problem eller behov som har uppstått. De problem/behov som uppstått skall nu lösas av medlemmarna inom organisationen som ser problemet/behovet. Denna typ av kreativitet är vad vi behöver inom det det dagliga arbete och det dagliga livet.


Den problemlösande kreativiteten kan defineras som "Förmågan att genererar ideer som en reaktion på förändrade behov eller problem som uppstått " och att man vid ideegenereringen kan bryta ut ur fastkörda tankemönster.

Alla människor är kreativa men med tid och ålder avtar kreativiteten. Kreativitet kan tränas och genom att använda sig av kreativa metoder kan de flesta finna sin kreativitet och bidra till lösningen av de problem/behov som har uppstått.


I våra föredrag och workshops beskriver vi vad kreativitet är, vi går in på hjärnans funktioner och kreativitet. Vi beskriver de understödjande faktorer respektive hämmande faktorer som finns. Därefter redovisar vi och lär ut ett antal metoder som används fär att understödja kreativiteten och som används när problem skall lösas.


Vi leder även kreativitetsprocess som moderatorer där vi efter ett bestämt schema för en grupp till att lösa problem eller behov.


content
Mail: mats@projektcoaching.org