Humanistiska Retreater

Ett företags ledare och anställda formar organsiationen. Deras egna livs- och värdefrågor utgör en betydande grund för en organisations ideal och faktiska agerande. Att ge sig själv tid, att komma till insikt om ens egna livs- och värdefrågor, fyller en viktig funktion i målet mot att bli en integrerad person och en bättre ledare. Retreater och kurser i etik ger företagsledare och anställda tillfälle att förbättra och återfinna sina ledaregenskaper och sina sina egenskaper som en god medarbetare.

I en retreat ger du dej själv ett rum för eftertanke, stillhet och vila. I samtal med andra får du möjlighet att återerövra de grundläggande värdefrågorna för ditt förhållningssätt till omvärlden.

Genom tystnad, meditativa övningar, vandringar, musikaliska upplevelser förenade med stilla samtal ges det utrymme för en inre och yttre kommunikation.

Att sakta ned kan vara ett underbart nöje. I stillheten kan du lättare se allt i dess rätta perspektiv, genomskåda och se sanningar. Att lära känna stillheten sker i tre steg, att låta det yttre bruset stilla sig, stilla det inre bruset samt mjukt och skönt bli omsluten av vilan, lugnet. När du möter dig själv, läggs basen för att man på ett genuint sätt skall kunna möta andra personer i rollen som ledare eller kollega.

Retreaterna som vi erbjuder dej bygger alltid på ett temat som exempelvis ”Godhetens paradoxer” eller ”Den helande Tiden”.

content
Mail: mats@projektcoaching.org