Spegelneuroner

Ni har säkert tänkt på hur smittande en jäspning eller ett skratt är. Varför öppnar en vuxen spontant munnen när man matar ett barn? Varför kan många människor inte se på operationer i TV?


Allt det har att göra med något som kallas spegelneuroner och hur vi påverkas av vad vi ser, hör och upplever.

Genom att man upptäckt spegelneuronerna och dessutom olika typer av spegelneuroner, är det för första gången möjligt att neurobiologistkt förstå de här fenomenen och att knyta det samman känslor, intuition, emapati, rättvisa med den moderna neurobiologin.


Spegelneuronerna aktiveras när jag ser en annan människa, hör hennes språk eller kroppsspråk. Det räcker med att jag får en föreställningen att något händer så aktiveras mina spegelneuroner. Jag upplever genom spegelneuronerna, som om jag själv gör, det jag ser att den andra människan göra.


Spegelneuronerna är viktiga för bl.a. teamarbete, ledarskap, undervisning, barnuppfostran, sjukvård och äldrevård. De har mycket stor betydelse för oss i vårt umgänge med vår familj, kollegor, vänner.


Om du vill veta mer om, hur du påverkas, hur du påverkar andra, hur din grupp fungerar, ta då kontakt med oss.


Vi erbjuder föredrag om spegelneuroner, från 2 timmar upp till workshops om upp till 2 dagar.content
Mail: mats@projektcoaching.org