Mediation som metod i konfliktlösning

Olika intressen, behov och kommuniktionsproblem kan föra till missförstånd eller till och med till konflikter. Vad som till en början är en lite kontrovers, kan leda till ett häftigt konflikt. Ju djupare konflikten är, desto hårdare blir fronterna mellan parterna, som har till följd att en lösning av konflikten kan vara svår eller t.o.m. olösbar.


I en sådan situation kan mediation och en mediator hjälpa vidare. Mediation kan ses som en process, där man ser på den urspungliga konflikten, där parterna i konflikten finner en gemensam konstruktiv lösning. Mediatorn är en förmedlare mellan bägge parter som leder parterna på vägen i en rättvis, förtrolig och skyddad process genom konflikten. Målet med mediationen är att finna en konsens , dvs. en lösning som parterna  i konflikten är nöjda med. Att finna lösningen är konfliktparternas inte mediatorns uppgift, mediatorn definerar inte lösningen, utan är en ledsagare på vägen till en lösning.


När kan man använda sig av mediation?


• När man befinner sig i en ond cirkel och själv inte kan finna en lösning
• När bägge parter är beredda att genomföra mediation

Vårt mediationsarbete består av följande, viktiga delar:


• Uppskattning av den andra parten
• Att målinriktat söka efter lösningar inte problem.
• Att finna bestående lösningar, där parterna genom att KÄNNA, förstår den andra sidans behov och åsikter


Vi erbjuder mediation till alla som vi uppnå kooperativa konfliktlösningar och vi arbetar både med enskilda personer och med grupper.

För att ge er en bättre inblick i vårt arbete resp. mediation, kontakta oss för ett fördrag om mediation.

content
Mail: mats@projektcoaching.org