Partner


Mats Hedman, rådgivare med management- och projektcoaching som inrikting. Han har arbetat som VD  i ett eget IT- och konsultföretag i Tyskland, har arbetat i ledande befattningar inom svenska, amerikanska och tyska företag.


Hans bakgrund som företagsledare har gjort honom väl förtrogen med teamarbetes spelregler, samt gett  bred erfarenhet och insikt i olika typer av företags-kulturer.


Han är sedan en längre tid utbildad psykologisk coach, med huvudinriktining kbt.


Sedan 6 år tillbaka har han ett eget bageri i München.Mats Hedman
Mail: mats@projektcoaching.org